Aktualności

2024-01-26
Wójt Gminy Cisna informuje, że opłata za odbiór odpadów komunalnych za rok 2024 od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  nie zostały podwyższone w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą: 26 zł od osoby za miesiąc Lub 24 zł  od osoby za miesiąc, po zastosowaniu ulgi dla mieszkańców posiadających kompostownik,
2024-01-24
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 25 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 08:31 dnia 24.01.2024 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu):
2024-01-16
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LXVI sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:    
2024-01-15
GGiB.0717.15.2023                                                            Cisna, dnia 11.01.2024 r.   Sz. P. mgr inż. Piotr Miąso Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
2024-01-12
W ramach akcji informacyjnej prowadzonej przez Fundację ZWIERZ, przekazujemy materiały informacyjne dotyczące konieczności poprawy warunków bytowych zwierząt w okresie zimowym.
2024-01-08
Pismo PZDW w Rzeszowie w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej Cisna - Wetlina - Etap II. Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się z jego treścią.
2024-01-08
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA PIERWSZĄ DOBĘ Obszar Województwo podkarpackie Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 08.01.2024 (poniedziałek) do godz. 07:30 dnia 09.01.2024 (wtorek) Zjawisko/stopień zagrożenia Kryteria Silny mróz/1 (wszystkie powiaty)
2024-01-05
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną pod adresem: https://arcg.is/1j9f8b0 witryną dotyczącą scaleń gruntów.

Strony