Aktualności

2021-06-21
Wybór oferenta - Remont ciągu drogi nr ewid. 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek
2021-06-21
Czy wiesz że Uchwała antysmogowa nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012)? Terminy graniczne: Do 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji nie posiadających tabliczki znamionowej,
2021-06-18
Urząd Gminy w Cisnej informuje, że rozpoczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej gminy zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj.
2021-06-17
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.
2021-06-16
Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa realizuje projekt pn. „Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym”, w którym oferuje bezpłatny udział w SZKOLENIU KOMPUTEROWYM (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna) ZAKOŃCZONYM EGZAMINEM ECDL. Projekt skierowany jest  do osób w wieku powyżej 25 lat, które:
2021-06-16
Informacja o prowadzonych naborach wniosków:   OGŁOSZENIE NR 3/2021:  

Strony