Aktualności

2021-08-19
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-19
Zmiana terminu składania ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-17
Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie.
2021-08-17
Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowad
2021-08-16
Zapytanie cenowe - Zakup i montaż urządzeń małej architektury w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Strzebowiska
2021-08-11
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy Cisna w dniu 18 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2021-08-06
Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Konkurs pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM) i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) z obszarów wiejskich.
2021-08-04
Spis trwa do 30 września 2021 roku, a udział w nim jest obowiązkowy. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Strony