Aktualności

2024-03-26
Szanowni Państwo. Proszę o zapoznanie się z protokołem w sprawie dotyczącej klasyfikacji akustycznej terenów przyległych do drogi wojewódzkiej nr 897 etap II odcinek Cisna-Wetlina.
2024-03-21
  Szanowni Mieszkańcy Gminy, w przypadku zaobserwowania wilka, rysia lub niedźwiedzia w pobliżu zabudowy lub  innych niepokojących okolicznościach (np. niepłochliwe osobniki) należy, każdorazowo zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Cisnej pod nr tel. 13 4686338 wew. 24.
2024-03-20
 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LXVIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:  
2024-03-08
W ramach Regionalnego Programu Fundusze Dla Podkarpacia 2021-2027, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.432.139,01 zł na realizację projektu "platforma e-usług w Gminie Cisna". Projekt zakłada m.in.: - zwiększenie dostępności e-usług publicznych; - digitalizację zasobów gminnych;
2024-03-08
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego
2024-03-05
Zapytanie ofertowe nr 2 - Budowa wodnego placu zabaw w miejscowości Wetlina - dokumentacja projektowa

Strony