Aktualności

2021-05-31
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont ciągu drogi nr ewid. 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek
2021-05-27
Zapytanie ofertowe - Wykaszanie rowów i poboczy przy drogach gminnych
2021-05-25
Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna
2021-05-21
RG.0002.31.2021                                                       Cisna, dnia 21.05.2021 r.                                         
2021-05-21
Wybór oferenta - Opracowanie dokumentacji -Przebudowa SUW w Cisnej z wykorzystaniem OZE i sieci wodociągowej
2021-05-21
PAMIĘTAJ!!! Rachmistrzowie spisowi realizują połączenia z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 (numer infolinii spisowej)

Strony