Aktualności

2022-11-14
Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy Cisna jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.
2022-11-08
Urząd Gminy w Cisnej informuje, iż myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
2022-11-08
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu sił natury
2022-11-08
Klaster turystyczny w Bieszczadach — instrumenty wsparcia i finansowania. 15 listopada 2022 r., godz. 12:00 Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne Program spotkania:
2022-11-08
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na L sesję nadzwyczajną Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2022-10-28
Od 2023 r. każdy płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS  

Strony