Aktualności

2024-07-05
Zapytanie ofertowe - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Cisnej
2024-07-05
Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Błażej Borowiec, informuje rolników, którzy posiadają tzw. małe gospodarstwa - o powierzchni do 5 ha, o możliwości ubiegania się o płatność ryczałtową dla małych gospodarstw. Termin składania wniosków: do 31 sierpnia 2024r.
2024-07-02
Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje że do 31 sierpnia 2024 r. rolnicy mogą ubiegać się o ryczałtową płatność dla małych gospodarstw, jeżeli łączna powierzchnia: gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla podstawowego wsparcia dochodów posiadanych przez tego rolnika
2024-07-01
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje, że w dniach od 02.07.2024r. (wtorek) do 05.07.2024r. (piątek) ze względu na pilne prace remontowe na moście w km 1+550 (koło mini zoo w Lisznej) w ciągu drogi powiatowej Nr 2286 Majdan - Roztoki Górne - granica państwa w m. Liszna, ruch kołowy dla pojazdów powyżej 3,5 tony będzie wstrzymany.
2024-06-28
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisna przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej  
2024-06-26
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA PIERWSZĄ DOBĘ Obszar Województwo podkarpackie Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 27.06.2024 (czwartek) do godz. 07:30 dnia 28.06.2024 (piątek) Zjawisko/stopień zagrożenia Kryteria Burze/2 (wszystkie powiaty)
2024-06-26
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 167 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:58 dnia 26.06.2024 Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2

Strony