Aktualności

2021-10-13
Zapytanie ofertowe -„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisna"
2021-10-12
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Cisna w dniu 19 października  2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2021-10-05
Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022
2021-10-04
GGiB.6733.2.2021                                                               Cisna, dnia 04.10.2021r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2021-10-01
UG Cisna informuje, że dnia 04.10.2021r. (poniedziałek) od godz. 9:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do miejscowości Majdan i Żubracze z uwagi na prace związane z naprawą wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.
2021-09-30
Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesienia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych . Termin  wniesienia opłaty  30 WRZESIEŃ 2021 r.   Wójt Gminy mgr Renata Szczepańska
2021-09-22
Cisna, 22.09.2021r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   Na zadanie pn. „Dostawa wodomierzy radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu”. Zamawiający Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49 NIP 688–12-44-690 , REGON 370440011

Strony