Aktualności

2021-06-10
Przypominamy Państwu o trwającym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Spis trwa do 30 września 2021 roku, a udział w nim jest obowiązkowy.
2021-06-07
Wybór oferenta - Wykaszanie poboczy i rowów przy drogach gminnych
2021-06-02
Informacja z otwarcia ofert - Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb
2021-06-02
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna
2021-06-02
Wybór oferenta - Odbudowa przepustów drogowych w drogach gminnych w miejscowości Strzebowiska i Cisna
2021-06-02
GGiB.6733.2.2021                                                         Cisna, dnia 02.06.2021r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2021-05-31
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje: Dnia 6 czerwca 2021 roku odbędzie się impreza „Wiosenne Targi Innowacji”, która zlokoalizowana będzie na terenie otwartym wokół budynków PODR przy ul. Suszyckich 9 w Boguchwale.
2021-05-31
Urząd Gminy Cisna informuje, że w dniu 31 maja 2021r. od godz. 22:00 do godz. 6:00 (godziny nocne) nastąpi przerwa w dostawie wody z ujęcia Majdan do miejscowości Żubracze z uwagi na prace konserwacyjne przy wodociągu.

Strony