Aktualności

2020-12-14
W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie doniesieniami dotyczącymi stwierdzenia kolejnych ognisk ptasiej grypy w Polsce, istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terenie województwa podkarpackiego. Wobec powyższego Powiatowy lekarz Weterynarii w Lesku informuje o konieczności powiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej o przypadkach znajdowania padłych dzikich ptaków.
2020-12-07
Stosownie do art. 33 ust. 1 i art. 119 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.
2020-12-04
W trosce o czyste powietrze Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku
2020-12-04
Urząd Gminy Cisna informuje, iż próbka wody z wodociągu  Wetlina - Beskidnik pobrana w dniu 1 grudnia 2020 r. nie wykazuje zanieczyszczeń. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Grzegorz Chmura  
2020-12-04
Urząd Gminy Cisna informuje, iż próbki wody z wodociągów w miejscowości Smerek pobrane w dniu 1 grudnia 2020 r. nie wykazują zanieczyszczeń. Woda nadaje się do spożycia przez ludzi.   Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Grzegorz Chmura  
2020-12-01
Pacjenci zapisani do Dr. Marcina Kurasza, którzy ukończyli 75 rok życia mogą się zaszczepić bezpłatnie przeciw grypie. Chętnych prosimy o kontakt z ośrodkiem zdrowia w Cisnej pod nr  tel. 13 468 63 12.

Strony