Aktualności

2021-09-10
OGŁOSZENIE SOŁTYSA Rada Sołectwa Cisna zaprasza na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego, które odbędzie się w dniu 17.09.2021 r. (piątek) o godzinie 17:30 w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.   Sołtys wsi     Henryk Gajda
2021-09-08
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o dostępnej pomocy dla rolników w związku z ASF.   POMOC DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRZY ZAPRZESTALI PRODUKCJI ŚWIŃ W ZWIĄZKU Z ASF
2021-09-08
Informacja o wyborze oferenta - „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina”
2021-09-07
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesku informuje o planowanej w terminie 9 – 18 września 2021 r. jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podkarpackiego. Zawieszone zostają badania kontrolne lisów na okres 1 miesiąca.
2021-09-07
Unieważnienie postępowania- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-09-07
Główny  Urząd  Statystyczny w związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 zorganizował konkurs „Statystycznie, najlepszy scenariusz o NSP 2021”. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 1 września – 30 września 2021 roku.  Do wygrania atrakcyjne nagrody.
2021-09-07
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla dziecka na rok szkolny 2021/2022 można składać  do 15 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Cisna. Z pomocy finansowej mogą skorzystać rodziny, które spełniają tzw. kryterium dochodowe ( miesięczny  dochód nie przekracza 528 zł ).

Strony