Aktualności

2024-02-23
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od dnia 29.02.2024 r. do dnia 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r.
2024-02-22
Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem Strategicznym jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
2024-02-22
Zapytanie ofertowe - Budowa wodnego placu zabaw w miejscowości Wetlina - dokumentacja projektowa
2024-02-16
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących wykonania oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna.
2024-02-15
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania ofert dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna.   Zamawiający:
2024-02-14
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LXVII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2024 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:  
2024-02-14
   Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Strony