Aktualności

2021-04-01
Już trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Wejdź na spis.gov.pl i wypełnij formularz.
2021-03-30
Informujemy, że Gmina Cisna przygotowuje: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
2021-03-30
Zapytanie ofertowe nr 3 - Przebudowa i rozbudowa SUW w Smereku
2021-03-29
Lista osób zakwalifikowanych do postepowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Magdalena Wierzbicka-Bąk   Cisna, dnia 29 marca 2021r.
2021-03-29
Unieważnienie postępowania II- Dokumentacja projektowa - przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek

Strony