Aktualności

2024-01-05
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną pod adresem: https://arcg.is/1j9f8b0 witryną dotyczącą scaleń gruntów.
2024-01-05
  ROZPORZĄDZENIE NR 34/2023 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 28 grudnia 2023 r.  
2024-01-05
Zapytanie ofertowe na usługi geodezyjne
2023-12-28
Starostwo Powiatowe w Lesku przedstawia Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w Powiecie Leskim  w 2024 r.:   - Nr 1 w Lesku, przy ul. Piłsudskiego 5 obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów;
2023-12-27
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od stycznia 2022 roku obowiązek comiesięcznego przesyłania deklaracji DRA objął wszystkich przedsiębiorców. Również tych opłacających składki wyłącznie za siebie.  
2023-12-21
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na LXV sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2023-12-21
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesku informuje, że od 01.01.2024 roku jedyną możliwą metodą badania mięsa pod kątem obecności włośni zostaje metoda wytrawiania. Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku.

Strony