Aktualności

2020-12-30
Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych” z  terenu Gminy Cisna
2020-12-28
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących wykonania oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna.
2020-12-23
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 30 grudzień 2020 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2020-12-23
Ośrodek Zdrowia w Cisnej informuje, że w styczniu rozpoczyna szczepienie przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepione będą osoby starsze. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. 13 468 63 12.
2020-12-21
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Cisna z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cisnej w 2020 roku w zamian za święta przypadające w soboty (na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.
2020-12-16
Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Strony