Aktualności

2021-08-27
ZAGŁOSUJ na najbezpieczniejsze gospodarstwo                rolne w kraju! Internetowy Konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021”.  
2021-08-27
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 4 i aktualizacja SWZ - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-27
Zgodnie z § 12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów , oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.
2021-08-26
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-26
Zmiana terminu składania ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-26
Wybór oferenta - Zakup i montaż urządzeń małej architektury w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Strzebowiska
2021-08-26
Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w terminie 9 – 18 września 2021 r. jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Strony