Aktualności

2021-06-15
Informacja z otwarcia ofert - Remont ciągu drogi nr ewid. 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek
2021-06-15
Wybór oferenta - Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb.
2021-06-15
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium "Podnieś swoje kwalifikacje z Funduszami Europejskimi".  
2021-06-15
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Remont ciągu drogi nr ewid. 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek
2021-06-11
Ogłoszenie o drugim  przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej
2021-06-10
17 czerwca br. będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW w kampanii 2021. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich beneficjentów, ARiMR wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.  
2021-06-10
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Cisna zaprasza na XXXII sesję absolutoryjną Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w Sali posiedzeń Urzędy Gminy Cisna z proponowanym porządkiem obrad.  
2021-06-10
Wójt Gminy Cisna przedstawia Raport o stanie Gminy Cisna w roku 2020. Zapraszam mieszkańców do udziału w debacie nad raportem, która odbędzie się na sesji Rady Gminy Cisna w dniu 28 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Raport i zgłoszenie do udziału w debacie dostępne będą również w sekretariacie UG w godzinach pracy Urzędu.

Strony