INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZA ROK 2024

Wójt Gminy Cisna informuje, że opłata za odbiór odpadów komunalnych za rok 2024 od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  nie zostały podwyższone w stosunku do roku ubiegłego i wynoszą:

26 zł od osoby za miesiąc

Lub

24 zł  od osoby za miesiąc, po zastosowaniu ulgi dla mieszkańców posiadających kompostownik,

płatna w ratach:

  1. Płatna do 15.03.2024
  2. Płatna do 15.05.2024
  3. Płatna do 15.09.2024
  4. Płatna do 15.11.2024

                                      PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY !!!