IMGWOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 29 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 29
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

o godz. 11:50 dnia 26.01.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(18), jasielski(18), Krosno(18), krośnieński(18), leski(18), sanocki(18)
Ważność od godz. 22:00 dnia 26.01.2024 do godz. 02:00 dnia 27.01.2024
Prawdopodobieństwo 70%
Przebieg Prognozowane są lokalnie słabe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 podkarpackie (6 powiatów) od 22:00/26.01
do 02:00/27.01.2024 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, jasielski,
Krosno, krośnieński, leski i sanocki.
RSO Woj. podkarpackie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach
marznących
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(17), brzozowski(18), dębicki(14), jarosławski(17), jasielski(17),
kolbuszowski(15), Krosno(17), krośnieński(17), leski(17), leżajski(17), lubaczowski(17),
łańcucki(16), mielecki(15), niżański(17), przemyski(17), Przemyśl(17), przeworski(17),
ropczycko-sędziszowski(16), rzeszowski(16), Rzeszów(16), sanocki(17), stalowowolski(16),
strzyżowski(19), Tarnobrzeg(16), tarnobrzeski(16)
Ważność od godz. 00:00 dnia 27.01.2024 do godz. 14:00 dnia 27.01.2024
Prawdopodobieństwo 80%

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w
porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 00:00/27.01 do
14:00/27.01.2024 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, W i NW. Dotyczy powiatów:
wszystkie powiaty.
RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
silnym wietrze
Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.