Informacja u Utrudnieniach w ruchu drogowym Buk - Dołżyca

Powiat Leski - Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje, że w dniach 22-26 kwietnia br. (tj. od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 17.00 w związku z układaniem mas bitumiczno/asfaltowych na całej szerokości jezdni na drodze powiatowej Nr 2283R Buk - Dołżyca w miejscowości Dołżyca na odcinku w km 11 +750 - 12+740 nastąpi całkowite zamknięcie drogi.

 

Załączniki