Nieruchomości

2018-08-23
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 23.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -275/4 w Wetlinie przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. -214/15 w Lisznej przeznaczona do zamiany oraz -lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 58 położonym na działce 276/6 w Cisnej,
2018-07-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2018-07-18
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 18.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki 177/3, 177/4 w Wetlinie, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2017-11-16
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  17.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki 48/2, 51 w Buku, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Strony