Uchwała Nr 7/55/2020 z dnia 13 lutego 2020r. RIO w Rzeszowie

Uchwała Nr 7/55/2020 z dnia 13 lutego 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cisna, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki