Zamówienia publiczne

2016-09-19
Ogłoszenie o przetargu - dostawa oleju opałowego wsezonie 2016/2017
2016-09-13
Zmiana ogłoszenia o przetargu i SIWZ - przebudowa przepustu w Wetlinie
2016-09-09
Przetarg nieograniczony - Przebudowa przepustu
2016-07-27
Wybór oferenta - Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej na terenie Gminy Cisna w roku szkolnym 2016/2017
2016-07-19
Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjum i szkoły podstawowej na terenie Gminy Cisna w roku szkolnym 2016/2017
2016-06-10
Wybór oferenta- usuwanie azbestu z terenu Gminy Cisna w 2016 roku
2016-06-02
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w roku 2016
2016-05-31
Wybór oferenta- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 36/4 w km 0+000-0+900 w miejscowości Kalnica

Strony