Zamówienia publiczne

2021-09-07
Unieważnienie postępowania- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-09-02
Informacja o wniesieniu odwołania do postępowania pn.„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-09-01
Informacja z otwarcia ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-09-01
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-31
Zapytanie ofertowe -„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina"
2021-08-27
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 4 i aktualizacja SWZ - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2021-08-26
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj

Strony