Zamówienia publiczne

2021-06-15
Wybór oferenta - Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb.
2021-06-15
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Remont ciągu drogi nr ewid. 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek
2021-06-02
Informacja z otwarcia ofert - Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb
2021-06-02
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna
2021-05-31
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont ciągu drogi nr ewid. 176/5 i 158 w km 0+000-0+496 w miejscowości Smerek
2021-05-25
Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna

Strony