Zamówienia publiczne

2021-10-20
Uniewżnienie postępowania - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022
2021-10-20
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych- Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022
2021-10-14
Informacja z otwarcia ofert - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022
2021-10-14
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022
2021-10-13
Zapytanie ofertowe -„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisna"
2021-10-05
Ogłoszenie o zamówieniu - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2021/2022
2021-09-22
Cisna, 22.09.2021r.   ZAPYTANIE OFERTOWE   Na zadanie pn. „Dostawa wodomierzy radiowych wraz z systemem zdalnego odczytu”. Zamawiający Gmina Cisna, 38-607 Cisna 49 NIP 688–12-44-690 , REGON 370440011

Strony