Zamówienia publiczne

2023-03-06
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna- II postępowanie
2023-02-23
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2023-02-23
Plan zamówień - aktualizacja z dnia 23.02.2023r.
2023-02-15
Ogłoszenie o zamówieniu-Budowa drogi gminnej wraz z przepustem w miejscowości Wetlina w formule zaprojektuj i wybuduj
2023-02-08
Zapytanie ofertowe nr 2 - Remont pomnika „Obrońcom Cisnej i okolic przed Ukraińską Powstańczą Armią 1944-1947” w miejscowości Cisna na działkach nr ewid. 154 i 155
2023-01-30
Zapytanie ofertowe- Remont pomnika „Obrońcom Cisnej i okolic przed Ukraińską Powstańczą Armią 1944-1947” w miejscowości Cisna na działkach nr ewid. 154 i 155
2023-01-30
Ogłoszenie o zamówieniu-Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Cisna
2023-01-18
Plan zamówień publicznych na 2023

Strony