Immovables

2017-10-30
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  30.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki  nr 428, 451, 2 położone w Kalnicy przeznaczone do zamiany.
2017-09-14
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 14.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działkę 788/11 w Wetlinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2017-06-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2017-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2017-06-15
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2017-05-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2017-04-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2016-10-19
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  19.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki 34, 36/3 w Kalnicy, 251, 52/4 w Smereku, 20 w Buku, przeznaczone do zamiany.

Pages