News

2022-11-08
Informujemy, iż Gmina Cisna świadczy usługę wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Cisna (z wyjątkiem ścieków pochodzących z działalności produkcyjnej, zawartości studzienek kanalizacyjnych, rozpuszczalników, kwasów, odczynników fotograficznych, farb i innych substancj
2022-11-08
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów poddanych działaniu sił natury
2022-11-08
Klaster turystyczny w Bieszczadach — instrumenty wsparcia i finansowania. 15 listopada 2022 r., godz. 12:00 Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne Program spotkania:
2022-11-08
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na L sesję nadzwyczajną Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2022-11-08
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 7 listopada 2022 r. 2.Przetarg dotyczył nieruchomości nr 212/10 o pow.0,1740 ha, położonej w miejscowości Cisna, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020608/5.
2022-11-08
GGiB.6733.4.2022                                                               Cisna, dnia 08.11.2022r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-11-02
Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Przemyślu w dniu 26.10.2022 r.
2022-10-28
Od 2023 r. każdy płatnik składek z aktywnym profilem na PUE ZUS  

Pages