News

2022-10-25
Informujemy, żę w środę 26.10.2022 od godziny 8.00 odbywać się będzie sprzedaż chryzantem, na placu obok Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
2022-10-20
ZARZĄDZENIE Nr 221/2022 WÓJTA GMINY CISNA z dnia 20.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Strzebowiska
2022-10-17
Poinformuj ZUS o zmianie adresu To bardzo ważne, by pamiętać o poinformowaniu ZUS o każdej zmianie adresu, w tym również o zmianie nazwy ulicy, czy wprowadzeniu w miejscowości nazw ulic.
2022-10-17
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Cisna
2022-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina
2022-10-14
Szanowni mieszkańcy               Wójt Gminy Cisna informuje, że trwają prace nad projektem ustawy, która stworzy ramy prawne do współpracy z gminami gotowymi dystrybuować i sprzedawać węgiel.
2022-10-13
GGiB.6220.21.2022                                    Cisna, dnia 13.10.2022r.                            O B W I E S Z C Z E N I E

Pages