Aktualności

2022-06-13
GGiB.6220.11.2021                                                                  Cisna, dnia 13.06.2022r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-06-13
Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022 Dkument opracował: Koordynator ds. dostępności Urzędu Gminy Cisna                      Jacek KOWALSKI   Zatwierdzam:
2022-06-01
Szanowni Państwo,   Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w dniu dzisiejszym, w ramach Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, Firma TravelPL rozpoczęła świadczenie regularnych przewozów osób na trasie Sanok-Wetlina-Sanok. W załączeniu rozkład jazdy, który wkrótce dostępny będzie również na www.e-podroznik.pl.
2022-06-01
GGiB.6220.10.2022 Cisna, dnia 01.06.2022r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-06-01
GGiB.6220.12.2022 Cisna, dnia 01.06.2022r.                       O B W I E S Z C Z E N I E
2022-05-31
Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowy nadzór inwestorski dla zadania: Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna
2022-05-30
Urząd Gminy w Cisnej z radością pragnie poinformować, że z Rządowego Funduszu Polski Ład,  w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, gminie Cisna przyznano 12 350 000zł, na poprawę warunków komunikacji drogowej, poprzez modernizację sieci dróg.  
2022-05-27
W imieniu Pani Magdaleny Rożek Z-cy Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie przesyłam pismo w sprawie zbliżającego się zakończenie terminu naboru wniosków w ramach płatności bezpośrednich, obszarowych oraz płatności do nawozów.   Z wyrazami szacunku Izabela Kulaga Główny Specjalista ds. Informacji i Promocji

Strony