Aktualności

2014-09-29
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam że w toku prowadzonego postępowania na wniosek Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Strzyży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl z...
2014-09-25
Przewodniczący Rady Gminy w Cisnej zaprasza na XLIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 września 2014r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajduje się w załączniku.
2014-09-24
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach ewid. 312/2 o pow.0,0525 ha i  308/7 o pow. 0,0159 ha jako jedną nieruchomość, położonych w Cisnej, dla których Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5.
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
2014-09-22
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanej w dniach 1 - 8 października 2014r. akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Turniej piłki halowej - VI memoriał im. Jana Macki
2014-09-18
LKS "PRZEŁOM" Besko serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w Turnieju piłki halowej - VI memoriale im. Jana Macki. Zadanie pn. "Turniej piłki halowej - VI memoriał im. Jana Macki" współfinansowane jest ze środków Województwa Podkarpackiego.
Apel do pieszych o używanie elementów odblaskowych.
2014-09-17
Apel do pieszych o używanie elementów odblaskowych.
2014-09-05
Urząd Gminy w Cisnej przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie Gminy Cisna. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby, mające zamiar przystąpić w 2015 roku do wymiany pokrycia dachowego z eternitu lub chcące zutylizować składowane wyroby z azbestu o wypełnienie i złożenie stosownej deklaracji.
2014-09-01
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2014r. świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej będą udzielane pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w Ośrodku Zdrowia w Cisnej 23. Dodatkowo we wtorki w godzinach dopołudniowych będzie przyjmował specjalista chorób dzieci, pediatra lekarz Maria Koncewicz-Żyłka.

Strony