Aktualności

2012-10-19
Gmina Cisna poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy   Liczba etatu – 1 etat Wymiar etatu – cały etat Rodzaj umowy – umowa o pracę Zatrudnienie – na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony. Określenie stanowiska – główny księgowy.
2012-10-16
W związku z prowadzonymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu informujemy o możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania użytkowników na usługi: telefonii stacjonarnej, internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż rynkowa internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośred
2012-10-10
Starosta Powiatu Leskiego informuje, iż w dniach 19 października - 09 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku przy ul. Rynek 1 w pok. 221 na II piętrze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dołżyca.
2012-09-27
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.
2012-09-18
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle zaprasza na bezpłatne szkolenie dla płatników składek, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Szkolenie rozpocznie się w w dniu 28 września 2012r. o godzinie 1000 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Cisnej. Program szkolenia znajduje się w załączniku.
2012-09-18
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Gmina Cisna zapraszają na spotkanie z konsultantami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, które odbędzie się w dniu 21 września (piątek) w godzinach 12.30-15.30 w sali Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej. Podczas spotkania wszyscy zainteresowani uzyskają informacje na temat:
2012-09-05
Wójt Gminy Cisna działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wetlina o nr ewid.
2012-09-04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego w ramach POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach zadania aktywna integracja - instrument aktywizacji społecznej, 31.08.2012r. zakończyło się szkolenie z zakresu "Treningu kompetencji i umiejętności społecznych".

Strony