Aktualności

2012-02-17
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcji celu publicznego pod nazwą rozbiórka przepustów i budowa nowych w drogach leśnych nadleśnictwa Cisna.
2012-02-08
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referent finansowy – kasjer w Urzędzie Gminy Cisna.
2012-01-25
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywe oraz Przysłup.
2012-01-20
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na wolne stanowisko urzędnicze   Urząd Gminy Cisna Cisna 49 38 – 607 Cisna poszukuje kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referent finansowy – kasjer.   Liczba etatu – 1 etat
2011-12-22
Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym    
2011-12-22
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 4/11, znak: I.VII.7820.1.4.2011 z dnia 15 rudnia 2011r. o zezwoeniu na realizację inwestycji pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Cisna od km 36+559.28 do km 36+730.85 wraz z przebudową mostu w km 36+649 w miejscowości Cisna."

Strony