Aktualności

2011-08-10
Urząd gminy Cisna uprzejmie informuje, że w związku z przejazdem przez tern gminy XI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o Puchar Uzdrowisk Karpackich w Dniu 14 sierpnia 2011 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Trasa wyścigu przebiega drogą nr 897 i obejmuje miejscowości Żubracze, Majdan, Cisna, Dołżyca, Buk w godzinach 1500 – 1600.
2011-06-15
Szanowni Państwo   W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w III kwartale 2011r, pragniemy przedstawić Państwu możliwość pozyskania środków unijnych oraz zaprosić do współpracy. PROW
2011-06-15
Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
2011-05-16
Wójt Gminy Cisna informuje, iż w dniach 23-27 maja 2011r. na terenie Gminy Cisna przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, związana z przystąpieniem do opracowania programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja przeprowadzona będzie przez pracowników firmy WESSLING Polska Sp. z o.o.
2011-04-21
Wójt Gminy Cisna informuje, że w wyniku postępowania przetargowego na "Udzielenie kredytu długoterminowego Gminie Cisna w wysokości 1537000,00 zł" został wybrany wykonawca zamówienia. Wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył: - ING Bank Śląski SA Oddział w Rzeszowie, ul. Sobieskiego 17, 35-002 Rzeszów

Strony