Planowanie przestrzenne

2022-08-11
GGiB.6733.3.2022                                                         Cisna, dnia 11.08.2022r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-07-14
GGiB.6733.2.2022                                                               Cisna, dnia 14.07.2022r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2021-10-04
GGiB.6733.2.2021                                                               Cisna, dnia 04.10.2021r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2021-08-26
GGiB.6733.3.2021                                                         Cisna, dnia 26.08.2021r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2021-06-02
GGiB.6733.2.2021                                                         Cisna, dnia 02.06.2021r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2020-11-12
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.13.2020, z dnia 4 listopada 2020r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa - Cisna - Wołosate - granica państwa od km 64+918,00 do km 65+075,00 w m-ci Majdan", na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
2020-09-08
GGiB.6220.12.2020 Cisna, dnia 08.09.2020r. O B W I E S Z C Z E N I E

Strony