INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY CISNA

Procedura zgłaszania reklamacji urządzeń zainstalowanych w związku z realizacją projektu "WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ W GMINACH BIESZCZADZKICH POPRZEZ INSTALACJĘ SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH".
2020-07-09
Szanowni Państwo,
INFORMACJA O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne.
2019-01-03
Pod poniższym adresem znajdziecie państwo informacje na temat postępowania przetargowego "Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne".
INFORMACJA O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - "Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina.
2018-09-25
Wyniki postępowania przetargowego "Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIU
2017-09-11
29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.
Wyniki naboru deklaracji przystąpienia do projektu OZE
2017-02-10
Na podstawie regulaminu dla naboru deklaracji od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą : „ Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin biorących udział w projekcie parasolowym, przeprowadziła
Nabór deklaracji do projektu OZE
2017-01-20
Gmina Cisna ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pod nazwą: „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”.
INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA DEKLARACJI DO PROJEKTU "Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Cisna"
2016-05-27
Informujemy, że deklaracje przystąpienia do projektu "INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY CISNA" należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Cisnej w terminie od dnia 30 maja 2016 roku do dnia 3 czerwca 2016 roku w godzinach pracy Urzędu.
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Cisna - Dokumenty do pobrania
2016-05-27
Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Cisna - regulamin, deklaracja oraz druk przelewu do pobrania.

Strony