Władze Gminy

Wójt gminy

mgr Renata Szczepańska
tel. 013 468 63 38; 013 468 63 07; 013 468 63 54; w. 20

e-mail: rszczepanska@zgwrp.org.pl

 

Sekretarz gminy

Tomasz Lasyk
tel. 013 468 63 38; 013 468 63 07; 013 468 63 54; w. 18

e-mail: tlasyk@gminacisna.pl

 

Skarbnik gminy

Grażyna Łącka
tel. 013 468 63 38; 013 468 63 07; 013 468 63 54; w. 22

e-mail: skarbnik@gminacisna.pl