Informacja - obsługa petentów w Urzędzie Gminy w Cisnej

OD DNIA 09.11.2020R. URZĄD GMINY CISNA NIE OBSŁUGUJE PETENTÓW BEZPOŚREDNIO.

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY, POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TRADYCYJNĄ.

PŁATNOŚCI PROSZĘ REGULOWAĆ W BANKU LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

ZA NIEZBĘDNE OSOBISTEGO STAWIENNICTWA UZNAJE SIĘ TYLKO SPRAWY Z ZAKRESU URZĘDU STANU CYWILNEGO I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KTÓRE BĘDĄ ZAŁATWIANE PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE TELEFONICZNYM.

USC 13 468 63 44

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 13 468 63 WEW 12