Podatki lokalne

Uchwała stawki podatku od nieruchomości
2017-12-28
Uchwała Nr XXXIV/157/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy.
Uchwała opłaty targowe
2016-12-18
Uchwała Nr XX/94/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 7 listopada  2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru.
Uchwała deklaracja i informacja na podatek rolny
2015-12-18
Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w  sprawie określenia wzoru deklaracji na  podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
Uchwała deklaracja i informacja na podatek leśny
2015-12-18
Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Cisna z dnia  18 listopada 2015 r.w  sprawie określenia wzoru deklaracji na  podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.
Uchwała podatek od środków transportu
2015-12-18
Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Cisna z dnia  18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała w sprawie opłaty miejscowej
2015-12-18
Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Gminy w Cisnej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej.
Uchwała deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości
2015-12-18
Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Cisna z dnia  18 listopada 2015 r. w  sprawie określenia wzoru deklaracji na  podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Uchwały Rady Gminy Cisna w sprawie zaprzestania produkcji rolnej
2011-12-30
Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy w Cisnej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.