Podatki lokalne

Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy Cisna w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru.
2020-09-30
UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2019-12-19
Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Cisna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy.
Uchwała w sprawie opłaty miejscowej
2019-12-19
Uchwała Nr XV/90/2019 Rady Gminy w Cisnej z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej.
UCHWAŁA - DEKLARACJA NA PODATEK DLA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA
2018-02-02
Uchwała nr XXXVI/175/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Załączone wzory formularzy obowiązują do dnia 30 czerwca 2019r., natomiast od dnia 01 lipca 2019r.
Uchwała podatek od środków transportu
2015-12-18
Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Cisna z dnia  18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała deklaracja i informacja na podatek rolny
2015-12-18
Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
Uchwała deklaracja i informacja na podatek leśny
2015-12-18
Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. Załączone wzory formularzy obowiązują do dnia 30 czerwca 2019r., natomiast od dnia 01 lipca 2019r.
Uchwała deklaracja i informacja na podatek od nieruchomości
2015-12-18
Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Załączone wzory formularzy obowiązują do dnia 30 czerwca 2019r., natomiast od dnia 01 lipca 2019r.

Strony