Gospodarka komunalna

INFORMACJA O JAKOSCI WODY V.2020
2020-05-28
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cisna w roku 2020.
2020-04-30
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2019
2020-04-30
Informacja o zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej
2020-02-19
Wójt Gminy Cisna przypomina, o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Wyniki badań wody
2020-02-10
Wyniki badań wody z ujęć (studni głębinowych) w Cisnej i Smereku.
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna
2020-01-12
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna w 2020 roku.
INFORMACJA O JAKOSCI WODY
2019-12-05
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego.
INFORMACJA O JAKOSCI WODY
2019-10-21
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych stwierdzająca przydatność wody z wodociągu Stare Sioło II do spożycia przez ludzi.

Strony