Gospodarka komunalna

Informacja o zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej
2020-02-19
Wójt Gminy Cisna przypomina, o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Wyniki badań wody
2020-02-10
Wyniki badań wody z ujęć (studni głębinowych) w Cisnej i Smereku.
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna
2020-01-12
Informacja dotycząca oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna w 2020 roku.
INFORMACJA O JAKOSCI WODY
2019-12-05
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego.
INFORMACJA O JAKOSCI WODY
2019-10-21
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych stwierdzająca przydatność wody z wodociągu Stare Sioło II do spożycia przez ludzi.
Informacja o jakości wody
2019-08-02
Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych stwierdzające przydatność wody z wodociągów Stare Sioło I i Beskidnik do spożycia przez ludzi.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2018
2019-05-23
Informacja o jakości wody
2019-05-22
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego.

Strony