Gospodarka komunalna

Informacja o jakości wody
2019-08-02
Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych stwierdzające przydatność wody z wodociągów Stare Sioło I i Beskidnik do spożycia przez ludzi.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2018
2019-05-23
Informacja o jakości wody
2019-05-22
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego.
Informacja
2019-05-08
Wójt Gminy Cisna przypomina o obowiązującym zakazie odprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Informacja o jakości wody
2018-12-10
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego.
Informacja o jakości wody
2018-09-17
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu przeglądowego.
Informacja o jakości wody
2018-07-26
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu kontrolnego.
Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cisna
2018-04-27
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Cisna: TRANSPRZĘT SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOMANDYTOWĄ, Zabłotce 51, 38-500 Sanok  Podmioty zbierające sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Strony