Gospodarka komunalna

2015-01-30
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie można dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Oczyszczalni Ścieków  w Wetlinie czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 – 14 00, lub wystawić do drogi głównej zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
2015-01-13
W załączniku aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych
2013-07-10
Uprzejmie prosi się o ścisłe dostosowanie i przestrzeganie zasad segregacji odpadów zgodnie z przedstawioną tabelą. W przypadku oddawania śmieci komunalnych jako segregowane gmina zmuszona będzie naliczyć wyższe opłaty dla wszystkich mieszkańców.
2013-06-26
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że od dnia 11 lipca 2013r. (czwartek) w Urzędzie Gminy w Cisnej będą wydawane oznakowane worki na odpady komunalne zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Strony