Nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY ORAZ ZAMIANY
2018-08-23
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 23.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -275/4 w Wetlinie przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. -214/15 w Lisznej przeznaczona do zamiany oraz -lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 58 położonym na działce 276/6 w Cisnej,
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cisnej oraz stronie internetowej urzędu protokołu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa.
2018-08-01
Cisna, dnia 01.08.2018 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2018-07-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Wetlina.
2018-07-18
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 18.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki 177/3, 177/4 w Wetlinie, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2017-11-16
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  17.11.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki 48/2, 51 w Buku, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
2017-10-30
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  30.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki  nr 428, 451, 2 położone w Kalnicy przeznaczone do zamiany.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2017-09-14
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 14.09.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działkę 788/11 w Wetlinie, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2017-06-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Strony