Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
2019-07-18
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 18.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący: - działkę nr 256/1 w Strzebowiskach przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
Wykaz nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
2019-06-06
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 06.06.2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący nieruchomości 276/10 w Cisnej, 262,287,282,422 w Wetlinie przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna z dnia 10 maja 2019 r. o przetargu na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 768/20, pow. 4,2562 ha, niezabudowanej, położonej w Wetlinie.
2019-05-10
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działkę 768/20 w Wetlinie przeznaczoną do dzierżawy w drodze przetargu ofertowego nieograniczonego.
2019-04-16
Wykaz nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
2019-04-03
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 02.04.2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący nieruchomości 155/3 w Przysłupiu, 212/7 w Cisnej przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działkę nr 212/6 w Cisnej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2019-01-23
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działki 181/9, 152/2, 152/3, 152/4, 143/1, 143/3, w Lisznej, 29/2 w Ługu, 1 w Cisnej, 385/2, 399, 400/2, 401/1 w Wetlinie, 438/1 w Kalnicy przeznaczonych do zamiany.
2018-10-30
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego działki 192, 276/7 w Cisnej, 491/6, 236 w Smereku, 647/1 w Wetlinie, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
2018-10-30

Strony