Nieruchomości

2020-10-29
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  29.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Gmin w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -nr 850/7 obręb Wetlina oraz 45, 46/2, 55 obręb Buk przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, -nr 134/6, 134/7 obręb Smerek przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu,
2020-06-04
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 04.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki nr 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 770/11 w Wetlinie przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2020-06-04
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 04.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki nr 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 770/11 w Wetlinie przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
2019-12-23
Wyniki przetargu z dnia 16 grudnia 2019r.
2019-11-14
Wójt Gminy Cisna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisna 1) nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewid. 276/12 o pow. 0,0642 ha położona w obrębie ewidencyjnym Cisna, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5,
2019-10-22
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
2019-10-01
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 01.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący: -działki nr 463/19,463/20,463/21,463/22 w Kalnicy przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, -działki nr 488 w Kalnicy, 276/12 w Cisnej oraz lokal biurowy nr 2 w budynku na działce 156/1 przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu,
2019-09-11
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej studnią wierconą o numerze ewid. 256/1 o pow. 0,0124 ha, w obrębie ewidencyjnym Strzebowiska, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020968/6.

Strony