Nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2020-06-04
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 04.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki nr 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 770/11 w Wetlinie przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2020-06-04
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 04.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki nr 170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 170/6, 170/7, 170/8, 770/11 w Wetlinie przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
WYNIKI PRZETARGU Z DNIA 16 GRUDNIA 2019 R.
2019-12-23
Wyniki przetargu z dnia 16 grudnia 2019r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU CISNA, KALNICA
2019-11-14
Wójt Gminy Cisna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisna 1) nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewid. 276/12 o pow. 0,0642 ha położona w obrębie ewidencyjnym Cisna, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5,
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
2019-10-22
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI
2019-10-01
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 01.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący: -działki nr 463/19,463/20,463/21,463/22 w Kalnicy przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, -działki nr 488 w Kalnicy, 276/12 w Cisnej oraz lokal biurowy nr 2 w budynku na działce 156/1 przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu,
OGŁOSZENIE O PRZETARGU STRZEBOWISKA
2019-09-11
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej studnią wierconą o numerze ewid. 256/1 o pow. 0,0124 ha, w obrębie ewidencyjnym Strzebowiska, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020968/6.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
2019-07-18
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 18.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący: - działkę nr 256/1 w Strzebowiskach przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

Strony