Nieruchomości

Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
2013-11-15
Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
Ogłoszenie o przetargu
2013-10-01
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
Ogłoszenie o przetargu
2013-07-10
Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 95 położonej w  Kalnicy, o pow. 1867 m2 , cena wywoławcza 75 841,00 zł, dla działki opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Informacja o wyniku przetargu
2013-06-21
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
2013-06-06
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o  nr 95 położonej  w Kalnicy , o pow. 1867 m2 , cena wywoławcza 84 267,90 zł, dla działki opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.
Ogłoszenie o przetargu
2013-05-13
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 772/5 położonej w Wetlinie, o pow. 2091 m2, KW KS1E/00020605/4. Cena wywoławcza 123 835,00 zł. Działka położona jest w terenie "MN/U1" - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz zabudowy usługowej.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2013-03-14
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 14 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący: 1) działkę zabudowaną 241/2 w Dołżycy przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, 2) działki 772/5  w Wetlinie  i  95 w Kalnicy, niezabudowane, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.
Ogłoszenie o odwołaniu II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wetlina.
2012-09-05
Wójt Gminy Cisna działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) odwołuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wetlina o nr ewid.

Strony