Nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do do sprzedaży
2014-04-25
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący dz. nr 206/2 w Przysłupiu przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.
2013-11-15
Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
Ogłoszenie o przetargu
2013-10-01
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
Ogłoszenie o przetargu
2013-07-10
Wójt Gminy Cisna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 95 położonej w  Kalnicy, o pow. 1867 m2 , cena wywoławcza 75 841,00 zł, dla działki opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Informacja o wyniku przetargu
2013-06-21
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
2013-06-06
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o  nr 95 położonej  w Kalnicy , o pow. 1867 m2 , cena wywoławcza 84 267,90 zł, dla działki opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.
Ogłoszenie o przetargu
2013-05-13
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 772/5 położonej w Wetlinie, o pow. 2091 m2, KW KS1E/00020605/4. Cena wywoławcza 123 835,00 zł. Działka położona jest w terenie "MN/U1" - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz zabudowy usługowej.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2013-03-14
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 14 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący: 1) działkę zabudowaną 241/2 w Dołżycy przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, 2) działki 772/5  w Wetlinie  i  95 w Kalnicy, niezabudowane, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Strony