Budżet i finanse

Uchwała Nr 7/55/2020 z dnia 13 lutego 2020r. RIO w Rzeszowie
2020-02-17
Uchwała Nr 7/55/2020 z dnia 13 lutego 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cisna, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2018 roku
2019-05-31
Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2018
2019-05-31
Uchwała nr 7/33/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cisna, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
2019-01-24
Uchwała nr 7/32/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cisna na 2019 rok.
2019-01-24
Uchwała nr 7/16/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na lata 2019 - 2030.
2019-01-22
Uchwała nr 7/10/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cisna na 2019 rok.
2019-01-22
Uchwała nr VII/63/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2018-02-12
   

Strony