Budżet i finanse

Uchwała nr 7/33/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cisna, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.
2019-01-24
Uchwała nr 7/32/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cisna na 2019 rok.
2019-01-24
Uchwała nr 7/16/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na lata 2019 - 2030.
2019-01-22
Uchwała nr 7/10/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Cisna na 2019 rok.
2019-01-22
Uchwała nr VII/63/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2018-02-12
   
Uchwała nr VII/62/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
2018-02-12
   
Uchwała Nr VII/100/2017 z dnia 12 grudnia 2017r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
2018-01-08
UCHWAŁA NR VII/39/2017 Z DNIA 12 GRUDNIA 2017R. SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
2018-01-08

Strony