Gospodarka komunalna

Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach
2015-01-30
  OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ CISNA POZIOMY Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
Informacja o punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
2015-01-30
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W WETLINIE CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8 00 – 14 00.
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2015
2015-01-13
W załączniku aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2013
2014-04-15
Analiza w załączeniu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 roku
2014-01-20
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-09-16
Informacja o zasadach segregacji odpadów
2013-07-10
Uprzejmie prosi się o ścisłe dostosowanie i przestrzeganie zasad segregacji odpadów zgodnie z przedstawioną tabelą. W przypadku oddawania śmieci komunalnych jako segregowane gmina zmuszona będzie naliczyć wyższe opłaty dla wszystkich mieszkańców.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2013 roku
2013-06-26

Strony