Gospodarka komunalna

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cisna za rok 2013
2014-04-15
Analiza w załączeniu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 roku
2014-01-20
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013-09-16
Informacja o zasadach segregacji odpadów
2013-07-10
Uprzejmie prosi się o ścisłe dostosowanie i przestrzeganie zasad segregacji odpadów zgodnie z przedstawioną tabelą. W przypadku oddawania śmieci komunalnych jako segregowane gmina zmuszona będzie naliczyć wyższe opłaty dla wszystkich mieszkańców.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2013 roku
2013-06-26
Informacja
2013-06-26
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że od dnia 11 lipca 2013r. (czwartek) w Urzędzie Gminy w Cisnej będą wydawane oznakowane worki na odpady komunalne zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
Uchwała Nr XXVI/98/2012
2013-02-26
Uchwała Nr XXVI/98/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Uchwała Nr XXVI/99/2012
2013-02-26
Uchwała Nr XXVI/99/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemniki

Strony