Gospodarka komunalna

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu Smerek
2017-09-18
Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych.
Komunikat w sprawie nie używania wody przez ludzi z wodociągu Smerek
2017-09-08
Komunikat Państwowego Inspektora Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych.
Informacja o jakości wody w Strzebowiskach
2017-09-06
Informacja o jakości wody w Strzebowiskach.
Informacja o jakości wody w Wetlinie
2017-09-06
Informacja o jakości wody w Wetlinie.
Informacja o jakości wody w Smereku
2017-09-06
Informacja o jakości wody w Smereku.
Zapytanie ofertowe - legalizacja ciepłomierzy
2017-06-30
Gmina Cisna zaprasza do składania ofert dotyczących legalizacji ciepłomierzy.
Informacja o podmicie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cisna
2017-04-28
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  gminy Cisna: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSPRZĘT”, Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok 
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach za rok 2016
2017-04-28
Informacja o osiągniętych przez Gminę Cisna poziomach za rok 2015 w załączeniu.

Strony