Informacja ARMiR dotycząca składania "Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznianie płatności bezpośrtednich złożonych w roku 2018".