Informacja dot. przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w m-ści Cisna

W ogłoszeniu o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w m-ści Cisna, który odbędzie się w dniu 2 czerwca podano niepełny numer konta. Właściwy numer to:

PKO BP o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684