Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETRAGU

 

 1. Przetag ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości odbył się w dniu 02.06.2016 r.
 2. Przetarg dotyczył:
 • część działki nr  425/3 o powierzchni 737 m2,
 • nr 156/2 o powierzchni 185 m2,
 • część działki nr 157/4 o powierzchni 1520 m2,
 • nr 157/5 o powierzchni 1051 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Cisna, zapisanych w księdze wieczystej KS1E/00020608/5 z przeznaczeniem pod parking samochodowy (cz. dz. nr 425/3, cz. dz. nr 157/4, dz. nr 157/5) oraz szalety (dz. nr 156/2).
 1. Liczba osób dopuszczona do przetargu – 3
 2. Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak
 3. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 3803,00 zł netto
 4. Cena osiągnięta w przetargu 10200,00 zł netto plus 23% podatku VAT tj. 2346,00 zł
 5. Dzierżawcą został Pan Rafał Kaleta

Wójt Gminy Cisna      
mgr Renata Szczepańska

Załączniki