Informacja z otwarcia ofert 12.08.2020r.

Informacja z otwarcia ofert na Nadzór inwestorski dla zadania „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”

Załączniki