Odbiór odpadów komunalnych w dniach 24 - 25 marca 2020 r.

Urząd Gminy Cisna informuje, że odbiór odpadów komunalnych w dniach 24-25 marca 2020 roku odbędzie się zgodnie z harmonogramem, natomiast w razie braku worków gminnych można oddać odpady w swoich workach oczywiście prawidłowo posegregowanych.

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

Załączniki