Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 17:00 dnia 18.01.2018 do godz. 14:00 dnia 19.01.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h z porywami do 100 km/h, południowego skręcającego na zachodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania: godz. 07:15 dnia 18.01.2018
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 Bieszczady i Beskid Niski od 17:00/18.01 do 14:00/19.01.2018 predkosc do 45 km/h, porywy do 100 km/h, S, W

RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr od wieczora 18.01 do popołudnia 19.01, prędkość w porywach do 100 km/h, południowy i zachodni.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki