OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 74

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 74
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:46 dnia 30.11.2018

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny mróz/1
Obszar powiaty: bieszczadzki(53), leski(53), sanocki(51)
Ważność od godz. 22:30 dnia 30.11.2018 do godz. 09:00 dnia 01.12.2018
Prawdopodobieństwo: 90%
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -22°C do -18°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 podkarpackie (3 powiaty) od 22:30/30.11 do 09:00/01.12.2018 temp. min -22 st, wiatr 15 km/h. Dotyczy powiatów: bieszczadzki, leski i sanocki.
RSO: Woj. podkarpackie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozach
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Józef Warmuz

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki