Uchwała deklaracja i informacja na podatek leśny

Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Cisna z dnia  18 listopada 2015 r.w  sprawie określenia wzoru deklaracji na  podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

Załączniki