UZUPEŁNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym dla ochotniczych straży pożarnych.

W związku z zapytaniami Gmina Cisna jako zamawiający informuje:

-  dopuszcza się defibrylator przełączany w tryb niemowlę/dziecko za pomocą przycisku a nie klucza.

- dopuszcza się ofertę dwóch urządzeń – defibrylatora właściwego i drugie urządzenie wyglądające identycznie w wersji treningowej.

 

Wójt Gminy Cisna

     mgr Renata Szczepańska

Załączniki