Zarządzenie nr 24.2019 Starosty Leskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia jednego dnia w tygodniu bez obsługi stron w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesku.