Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 103 wydanego dnia 03.09.2017 o godz. 08:02

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność (cz. urz.): od godz. 08:45 dnia 04.09.2017 do godz. 08:00 dnia 06.09.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 4.09 do godz. 8:00 dnia 5.09 wyniesie od 20 mm do 35 mm. Prognozuje się, że w nocy 4/5.09 wystąpi na południu województwa zmniejszenie intensywności opadów. Prognozowana suma opadów od godz. 8:00 dnia 5.09 do godz. 8:00 dnia 6.09 wyniesie od 35 mm do 50 mm. Łączna suma opadów wyniesie od 45 mm do 60 mm, lokalnie do 85 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 85%
Uwagi: Zmiana dotyczy przedłużenia ważności ostrzeżenia i przebiegu natężenia zjawiska.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Anna Woźniak
Godzina i data wydania: godz. 08:40 dnia 04.09.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 podkarpackie od 08:45/04.09 do 08:00/06.09.2017 opady od 45 mm do 60 mm, lok. 85 mm
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny deszcz od 04.09 do 06.09, opady od 45 mm do 60 mm, lokalnie do 85 mm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Załączniki