Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).
Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio w e wrześniu danego roku i marcu roku następnego.
Bedanie realizowane w lipcu bieżącego roku dotyczy I półrocza bieżącego roku. Badanie realizowane w styczniu 2023 roku dotyczy II półrocza roku poprzedniego.
W terminie 15-19.07.2022 r. oraz 13-16.01.2023 r. można dokonać samospisu na stronie internetowej GUS stat.gov.pl
W terminie 20-29.07.2022 r. oraz 17-31.01.2023 r. badanie przeprowadzą ankieterzy statystyczni w wywiadzie telefonicznym.
W przypadku wątpliwości mogą Państwo potwierdzić tożsamość ankietera dzwoniąc do Urzędu Statystycznego lub na numer infolinii statystycznej 22 279 99 99.
Uzyskane informacje są anonimowe, a publikowane dane obejmują wyłącznie zbiorcze wyniki badania.
Aktualne informacje o badaniu znajdują się na witrynie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://stat.gov.pl

Załączniki