Gmina Cisna informuje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie

W ramach Regionalnego Programu Fundusze Dla Podkarpacia 2021-2027, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.432.139,01 zł na realizację projektu "platforma e-usług w Gminie Cisna".

Projekt zakłada m.in.:

- zwiększenie dostępności e-usług publicznych;

- digitalizację zasobów gminnych;

- zwiększenie cyberbezpieczeństwa przechowywanych danych;

- zabezpieczenie ciągłości pracy Urzędu w przypadku awarii zasilania;

- wdrożenie aplikacji monitorującej stan środowiska naturalnego (pomiar temperatury, wilgotności, stężenia pyłów).