Informacja dotycząca zgłoszania chronionych drapieżników

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

w przypadku zaobserwowania wilka, rysia lub niedźwiedzia w pobliżu zabudowy lub  innych niepokojących okolicznościach (np. niepłochliwe osobniki) należy, każdorazowo zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Cisnej pod nr tel. 13 4686338 wew. 24.

Zdarzenie można również zgłosić poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Cisna https://gminacisna.pl/pl/formularz-dotyczacy-zdarzenia-obserwacji-chronionych-drapieznikow lub na adres email chronionedrapiezniki@gminacisna.pl

Prosimy by w miarę możliwości jeśli jest to bezpieczne, zdarzenia dokumentować (np. zdjęcie, film wykonane telefonem) i zgłaszać wszystkie obserwacje dotyczące zachowania się drapieżnika w celu zarejestrowania rzeczywistej skali zjawiska.

W przypadku gdy sytuacja stwarza bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, osób przyjezdnych należy zdarzenie zgłosić na nr alarmowy 112.

Ponadto należy pamiętać, że najlepszym sposobem na uniknięcie wizyty niedźwiedzia jest w wielu przypadkach odpowiednie zabezpieczenie pojemników na odpady oraz kompostowników pozwala to ograniczyć sytuacje konfliktowe.

 

                                                                                                        ……………..……………………

 

Przypominamy, że w dniu 27.02.2024r. na stronie internetowej Gminy Cisna w dziale aktualności zostało zamieszczone pismo nr WPN.6401.75.2024.MPi.1 z dnia 16.02.2024r.                    z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, które dotyczy przedmiotowej problematyki.                  W szczególności polecamy się zapoznać z fragmentem dotyczącym „Niedźwiedź lub wilk pod domem lub na szlaku. Co robić?”.  

Załączniki