KOMUNIKAT WS. NADAWANIA NUMERU PESEL DLA UCHODŹCÓW

Nadanie numeru PESEL

Informujemy, że od dnia 16 marca 2022 r. (środa) w Urzędzie Gminy Cisna będzie można składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Wniosek należy złożyć osobiście.

Do złożenia wniosku zobligowane są osoby planujące zostać dłużej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W imieniu osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci) ubiegające się o nadanie numeru PESEL - wniosek składa jedno z rodziców, opiekun prawny, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie 13 468 63 38 lub 13 468 63 44 od godz. 8:30-15:00.

Wniosek do Sądu Rodzinnego

W przypadku gdy dziecko przekroczyło granice pod opieka innego dorosłego niż rodzice, opiekun tymczasowy (babcia, ciocia, dziadek) powinien złożyć wniosek do sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna (Sąd Rejonowy w Lesku, Plac Konstytucji 3 Maja 9, telefon: 13 4689812.

Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego oraz pomoc w zakresie składania wniosków do Sądu sprawuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

 

Załączniki